Another article Published on Motivation.se

A new article, Scenskräck – en skrämmande verklighet för små och stora (in Swedish),

written by Christer B. Jansson and published on motivation.se.

You can read it here.