Info pa svenska

Confident Approach är en tjänsteleverantör som främst är inriktad på att hjälpa företag att förbättra sin försäljning genom ökad produktivitet. Inom detta specialområde har vi fokuserat oss på två viktiga områden:

  • forskning om psykologiska hinder som kan identifieras i något skede av försäljnings- och prospekteringsfasen som upplevs av många säljare och yrkesverksamma I yrken som kräver att personen initierar kontakt med kunder och möjliga kunder.
  • Initiera beteendeförändringsprogram som snabbt och effektivt kan eliminera dessa hinder när de har blivit korrekt diagnostiserade.

Ursprungligen grundades företaget 1997 i Sverige, sedan dess har vi lyckats att expandera vår verksamhet i Finland, Ryssland, Malta och de Baltiska länderna.  

Våra framtida expansionsplaner är mycket ljusa och ligger i linje med vårt uppdrag att bli den bästa leverantören i Europa som hjälper företag att förbättra sin produktivitet inom försäljningsområdet.

Under hela vår historia har vi framgångsrikt praktiserat och kombinerat god vetenskap, sunda psykologiska tillämpningar och utmärkt kundservice och support till gagn för våra kunder. 

Vi använder bedömningsverktyg och specifik utbildning kombinerat med konsulttjänster för att ge våra kunder en ökad produktivitet så de säljer mer och ökar sin lönsamhet. 

Här hittar du mer om våra tjänster. 

Våra program och metoder används i många branscher och industrier, inklusive bank, telekom, IT, läkemedel, försäkring, fordon, fastigheter, tillverkning, konsulttjänster, utveckling av mänskliga resurser, psykologi och i yrkesvägledning.

Om du vill veta mer om oss och hur vi kan hjälpa och stödja ditt företag eller din organisation tveka inte att kontakta oss här.